Privacy Policy

TeTTeX neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus. Hieronder een uitleg over het mogelijke gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je een bestelling plaatst op tettex.nl, zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. TeTTeX zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met TeTTeX afsluit.

Op verzoek van de klant zal TeTTeX de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan TeTTeX doorgeven.

TeTTeX hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van de site. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties hebt dan kun u contact met ons opnemen.