Privacy Policy

TeTTex neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus. Hieronder een uitleg over het mogelijke gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je een bestelling plaatst op tettex.nl, zal je worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van jouw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. TeTTex zal jouw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels jouw bestelling met TeTTex afsluit.

Op verzoek van de klant zal TeTTex de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan TeTTex doorgeven.

Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina’s bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij jouw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser je onze site benadert. Deze informatie is eigendom van TeTTex. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. De samenwerkingspartners/leveranciers van TeTTex zijn met veel zorg geselecteerd. Het kan voorkomen dat gegevens van klanten met deze partners gedeeld worden met het doel onze service aan de klant te verbeteren.

De internetsite van TeTTex bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van TeTTex. TeTTex is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

TeTTex hecht veel waarde aan jouw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt dan kun je contact met ons opnemen.